👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljöarbete

Skapad 2018-09-17 15:41 i Förskolan Lärkan Ludvika
Skickar ut planeringen till er i arbetslaget nu så att den kommer någon vart. Publicerar den sen efter er feedback.
Förskola
Ett arbete kring källsortering och återvinning.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Idéen till ett arbete kring källsortering uppkom ifrån ett intresse hos personalen och har därefter utformats för att sträva mot kommunens samt läroplanens mål.

MÅL

Vi vill att barnen ska få testa på att källsortera samt lära sig hur en återvinningsstation används. Vi vill öka barnens medvetande och intresse kring källsortering och ge ut miljötips som även hemmet kan ta del av.  

 

METOD

Vi kommer att använda vår miljö station och låta barnen själva lägga rätt skräp i rätt låda.

Vi kommer att gå iväg med skräpet till återvinningscentralen i mindre grupper.  

Vi kommer att bjuda på ett miljötips i månaden som barnen och hemmet kan ta del av.

DOKUMENTATION

Dokumentation sker genom bilder och text som läggs ut som inlägg i unikum. Vi lägger också in bilder från arbetet i barnens egna pärmar.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering kommer ske under arbetets gång samt vid terminens slut.

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016