👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikt + mask + författarporträtt

Skapad 2018-09-17 16:24 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Analysera en dikt genom att dekorera en ansiktsmask som beskriver känslorna i dikten.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Dikter handlar ofta om olika känslor. Ibland har de också ett budskap till läsaren. Välj en dikt och gör sedan en mask som berättar om diktens innehåll.

Uppgifter

  • Egen diktanalys + mask

Matriser

Sv SvA
Dikt + mask

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap.

E
C
A
Aspekt 1
Välja en dikt och hitta symboler, liknelser, metaforer och budskap i den.
Du gör en enkel, men rimlig tolkning av din valda dikt och visar att du förstått något om liknelser, metaforer eller symboler
Din tolkning av dikten är detaljerad och mer utförlig
Du gör en avancerad och övergripande tolkning, samt visar att du även förstått diktens budskap

Genom att kombinera olika texttyper och estetiska uttryck så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

E
C
A
Framställa en mask, som illustration till den valda dikten
Du väljer en konkret beskrivning i dikten som underlag för din mask
Du anpassar färg, form och dekoration för att illustrera känsla och stämning i dikten
Du väljer egna symboler för att illustrera och tolka dikten
Skriva egen dikt
Du skriver en konkret dikt, med enkelt ordval och uppbyggnad. Du använder enkla stilfigurer.
Du anpassar ordval och uppbyggnad. Du anpassar stilfigurerna.
Du använder väl genomtänkta symboler, metaforer, liknelser och andra stilfigurer.