👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga ”Alla får åka med”

Skapad 2018-09-17 16:27 i Björkbackens förskola Bollnäs
Förskola
Vi har valt att arbeta med boken ”Alla får åka med”. Det är en bok som barnen lätt tar till sig och ger oss en möjlighet att arbeta med värdegrund, språk, matematik och digitalisering.

Innehåll

Nuläge

Barnen visar ett stort intresse för bilder och böcker vilket vi passar på att ta tillvara på.

Genom att vi deltar i läslyftet blir det en naturlig del att arbeta vidare med bokläsning i olika former.

Vi har valt att till en början arbeta med boken ”Alla får åka med”, den känns som en bra grund att bygga vidare på.

Mål

Vi ska sträva mot att barnen ökar intresset för högläsning samt ge dem tillfällen att reflektera innehåll och begrepp i texter.

Öka barnens möjligheter och tillfällen att använda tecken som stöd i deras språkutveckling.

Utveckla barnens förståelse för olika sätt att tänka och vara. 

Öka barnens medvetenhet kring matematiska begrepp, t.ex först, sist, över, under, bakom, ordningsföljden 0 - 5... osv.

 

Syfte

Träna samspel och kommunikation och sätta sig in i andras situation.

Stärka barnets befintliga språk samt utveckla nya ord och begrepp.

Ge barnen möjlighet att upptäcka och lära matematiska begrepp.

 

Genomförande

Vi läser sagan högt i små grupper och reflekterar tillsammans med barnen kring innehåll och begrepp.

Använder oss av konkret material, rekvisita, för att återberätta sagan i en annan form.

Göra/berätta sagan som flanosaga.

Sätta upp bilder ur boken på väggen för att spontana samtal och reflektioner ska uppstå.

Använda tecken som stöd för språkutveckling.

Använda matematiska begrepp i samband med sagan.

Använda digitalisering för att barnen ska få uppleva sagan som film på storbild.

Låta barnen vara med och producera en animerad film.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer fortlöpande dokumentera med hjälp av foton och filmer med hjälp av våra I-Pads. Papper och penna.

 

Ansvar

Alla i arbetslaget hjälps åt.

Uppföljning

Sker löpande under arbetets gång.