👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik team 2

Skapad 2018-09-17 17:36 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Vi ska ha kul med musik!
Grundskola 1 Musik
Du ska få sjunga, lyssna och skapa musik med ljud, rytmer och rörelser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få skapa musik och improvisera med ljud, rytmer och rörelser.
Du ska också få sjunga och framföra musik tillsammans med andra och lära dig att använda din röst på olika sätt.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att sjunga tillsammans med andra. Vi kommer också att bedöma din förmåga att kombinera musik, sång, rörelse och dans. Detta gör vi genom att observera och dokumentera kontinuerligt under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Du ska få sjunga olika sorters sånger och lära dig att använda din röst på olika sätt, tillsammans med andra.
Du ska få lära dig rytm och rörelser, i till exempel klappramsor.
Du ska få prova på att använda rytminstrument.
Du ska få dansa och improvisera till musik på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsmatriser för Musik åk 1-3

--->
--->
--->
--->
Sång
Du försöker sjunga med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna och deltar i de olika röstövningarna.
Du deltar aktivt i sånger och röstövningar. Du försöker även sjunga en enkel stämsång såsom kanon eller växelsång..
Rörelse/Dans
Du deltar ibland i dans och rörelse.
Du tar till dig instruktioner och försöker delta i dans och rörelse.
Du deltar aktivt i angiven dans och rörelse.
Du deltar aktivt i angiven dans och rörelse och du kommer även med egna idéer kring dansen eller fri rörelse.