Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2018-09-17 18:35 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att arbeta med att lyssna, prata och förstå engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 I undervisningen ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå talad engelska
 • tala engelska
 • skriva engelska
 • läsa engelska 

Bedömning - vad och hur

 Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå enkla samtal på engelska
 • prata engelska i vardagliga situationer
 • följa enkla instruktioner på engelska
 • skriva ord och enklare fraser på engelska
 • reflektera över livsvillkor och kultur i andra områden där engelska används

Detta bedömer vi genom att:

 • klassrumsobservationer
 • delaktighet på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • sånger
 • lyssna på engelskt tal
 • spela spel t.ex. memory, bingo
 • träna dialoger
 • titta på engelska tv-program/filmer
 • digitala spel t.ex Skolplus
 • enskilda anpassade uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • skriva text för olika syften, och
  En
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
  En  1-6
 • Frågeord, frågor och svar
  En  1-6
 • Korta fraser om vardagliga ämnen.
  En  1-6
 • Presentation av den egna personen, vardagen och närmiljön.
  En  1-6
 • Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
  En  1-6
 • Berättelser, sånger och ramsor.
  En  1-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-6
 • Instruktioner och beskrivningar.
  En  1-6
 • Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och i reklam.
  En  1-6
 • Ord och ordbilder.
  En  1-6
 • Familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett väl fungerande sätt.
  En  A 6
 • Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett väl fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
  En  A 6
 • Eleven kan också skriva ord på ett väl fungerande sätt.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: