👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk

Skapad 2018-09-17 18:47 i Vallåsskolan Halmstad
Språkbruk
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet så kommer vi att arbeta med på vilka sätt man kan uttrycka sig i olika situationer och med olika mottagare. Vi kommer också att prata om ords betydelser och jämföra dem med bland annat modersmålet.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Vi kommer att ha genomgångar där vi går igenom ords betydelser och olika värdeladdning.
 • Eleverna kommer att få träna på samtal i mindre grupp och i helklass.
 • Eleverna kommer att få skriva en argumenterande text och ett brev till olika mottagare. De ska träna på att variera språket i dem beroende på vem som är mottagare.

 

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 • Känna till att ord kan ha olika betydelse eller värdeladdning i olika språkliga situationer.
 • Känna till hur man varierar sitt språk och sin text beroende på vem som är mottagare.

 

På vilket sätt bedöms det:

 • Jag kommer att bedöma er utifrån de samtal som vi har i grupp och i helklass.
 • Jag kommer att bedöma hur väl ni kan använda ett varierat textspråk utifrån vem som är mottagare i de texter som ni skriver.

 

Viktiga begrepp:  samtal, betydelse, värdeladdning, mottagare, textspråk, argumenterande text, brev.

 

Tidsplan:

Vecka 38-43.

Uppgifter

 • Argumenterande text

 • Brev

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 6.
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   välja och använda språkliga strategier,
 • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder då relativt välfungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.