👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BIOLOGI; Evolution och Olika livsmiljöer

Skapad 2018-09-17 19:55 i Junibackens skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 6 Biologi
Från det att tiden på jorden startade, för ungefär 3,5 miljarder år sedan, har det utvecklats många olika djur och växter. Dessa har fått anpassa sig till olika livsmiljöer för att kunna överleva.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • förstå och använda begrepp inom biologi som handlar om livets utveckling och anpassningar till olika livsmiljöer.
 • beskriva och förklara hur saker hänger ihop i naturen och samhälle 
 • få inblick om Charles Darwin och hans teorier
 • kunna beskriva evolutionen och hur olika livsformer utvecklas
 • jordens klimatzoner
 • djurens anpassningsförmåga

Viktiga ord och begrepp:

 • population
 • evolution
 • arvsmassa
 • klimatzon
 • polarzonen
 • tempererade zonen
 • subtropiska zonen
 • tropiska zonen
 • utrotningshotad

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi utgår från Gleerups Biologi 4-6 Avsnitt "Evolution" och "Olika livmiljöer"
 • Ha lärarledda genomgångar och gruppdiskussioner där vi pratar både om livets utveckling på jorden och anpassningar i naturen.
 • Läsa om arbetsområdet, göra uppgifter och se på film.
 • Instuderingsfrågor.
 • Använda ämnesorden i och på ett korrekt sätt.

Vad som kommer att bedömas:

 • Känner du till Charles Darwin och hans teorier?
 • Vet du vad som menas med evolution?
 • Känner du till hur olika livsformer utvecklas?
 • Kan du redogöra för jordens olika klimatzoner?
 • Känner du till olika livsmiljöer?
 • Vet du vad som menas med djurens anpassningsförmåga?

 

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt i samtal kring texter och filmer
Skriftlig uppgift; ämnesord

Skrivuppgift/läxa
Skriftligt, avslutande prov.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6