Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2011-05-13 11:19 i Läroverket Hudiksvall
Planering och bedömningsmatris för "Första världskriget".
Grundskola 8 – 9 Historia

Innehåll

Syfte och arbetsgång:

Syftet med kursen Första världskriget är att eleven ska: få en djupare förståelse för vad det är som kan orsaka sådana händelser som krig och hur kriget påverkar de inblandade samt vilka verkningar ett krig kan ha på det historiska skeendet därefter

Innehåll:

Vi läser om Första världskriget

Konkretiserade mål:

Eleven ska kunna: beskriva händelseutvecklingen från krigets utbrott till dess slut beskriva relationerna mellan de olika europeiska nationerna före kriget redogöra för vilka orsakerna till kriget var beskriva soldaternas situation under kriget redogöra för Versaillesfredens innehåll

DETTA KOMMER VI ATT BEDÖMA:

Din förmåga att beskriva, jämföra, se samband och analysera. Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
SO bedömningsmatris

SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN BEDÖMNINGSMATRIS

E
C
A
Betygskriterier
E
C
A
BESKRIVA
Grundläggande kunskaper och visar detta genom att beskriva historiska begrepp och modeller.
Goda kunskaper och visar detta genom att relativt ingående beskriva historiska begrepp och förhållandevis komplicerade modeller.
Mycket goda kunskaper och visar detta genom att ingående beskriva komplicerade historiska begrepp och modeller.
JÄMFÖRA
Enklare jämförelser av likheter och skillnader mellan t ex olika länders intressen av att inleda krig
Utvecklade jämförelser av likheter och skillnader mellan t ex olika länders intressen av att inleda krig
Väl utvecklade jämförelser av likheter och skillnader mellan t ex olika länders intressen av att inleda krig
SE SAMBAND
Förstår och ger enkla exempel på samband
Förklarar och ger exempel på samband
Förklarar och visar mönster på samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: