Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi för åk 5, Kryptogamer

Skapad 2018-09-18 07:36 i Parkskolan Norrtälje
Planering för arbetsområdet krypotgamer i biologi.
Grundskola 5 Biologi
Du får en inblick i kryptogamernas fascinerande värld, där du får lära dig mer om mossor, lavar och de andra medlemmarna i kryptogamfamiljen.

Innehåll

Kryptogamer

1. Kryptogamer

- Sporväxters kännetecken

- De växtgrupper som räknas till kryptogamerna, var de lever och hur de förökar sig.

- Några vanliga svampar, både goda matsvampar och giftsvampar

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna på muntliga genomgångar och se på filmer som berör arbetsområdet. 

Du arbetar med olika texter och övningar.

Du får delta i diskussioner, både i grupp och helklass.

5. Bedömning

Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar, samt ditt arbete på lektionerna bedöms löpande av läraren.

Din examinationsuppgift blir ett skriftligt prov.

6. Kunskapskrav

- Du skall veta skillnaden mellan en kryptogam och en fanerogam.

- Du skall känna till vilka olika växtgrupper som räknas till kryptogamerna, var de lever och hur de förökar sig, samt något om vilka kännetecken de olika växtgrupperna har.

- Du skall ha hört namnen på några vanliga matsvampar samt känna till våra vanligast giftsvampar.

7. Bedömningsmatris

Se nedan

 

 

Uppgifter

 • Prov i biologi, tisdag 24/9

 • Test på arbetsområde kryptogamer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kryptogamer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Granska och motivera
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Du kan kan beskriva likheter och skillnader mellan olika växter, samt vilken betydelse kryptogamerna har för vårt ekosystem med viss användning av biologins begrepp.
Du kan kan beskriva likheter och skillnader mellan olika växter, samt vilken betydelse kryptogamerna har för vårt ekosystem med relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan kan beskriva likheter och skillnader mellan olika växter, samt vilken betydelse kryptogamerna har för vårt ekosystem med god användning av biologins begrepp.
Beskriv och förklara
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Du kan namnge några olika kryptogamer och sortera dem i olika växtgrupper. Du kan också beskriva var de olika kryptogamerna växer och vad de behöver för att trivas. Du använder dig då till viss del av biologins begrepp.
Du kan namnge några olika kryptogamer och sortera dem i olika växtgrupper. Du kan också beskriva var de olika kryptogamerna växer och vad de behöver för att trivas. Du gör det med relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan namnge några olika kryptogamer och sortera dem i olika växtgrupper. Du kan också beskriva var de olika kryptogamerna växer och vad de behöver för att trivas. Du gör det med god användning av biologins begrepp.
Undersök
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan, genom att undersöka en kryptogam, förklara hur just den organismen är anpassad till sin miljö. Du använder dig då till viss del av biologins begrepp.
Du kan, genom att undersöka en kryptogam förklara hur just den organismen är anpassad till sin miljö. Du visar då på relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan, genom att undersöka en kryptogam, förklara hur just den organismen är anpassad till sin miljö. Du visar då på god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: