👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg, form & läge

Skapad 2018-09-18 08:02 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Under hösten kommer jag jobba med färger, former och läge med våra tre barngrupper. Jag kommer att göra detta på tre olika nivåer och möta upp barnen där de befinner sig i sin utveckling.
Förskola
Under hösten kommer jag jobba med färger, former och läge med våra tre barngrupper. Jag kommer att göra detta på tre olika nivåer och möta upp barnen där de befinner sig i sin utveckling.

Innehåll

Grupp 1 består av barn födda 2016 & 2015

Grupp 2 består av barn födda 2015 & 2014

Grupp 3 består av barn födda 2013

 

Jag kommer att använda mig av olika lekar och spel för att i naturliga sammanhang prata och sätta ord på de olika färgerna och formerna. Detta görs lite olika svårt beroende på vilka barn som är med just den dagen.

Det här är material till en sång: Skatan Klara gick på gatan och hon sjöng en liten sång. Men vad var det nu hon sjöng om? Jo en liten ?? ballong

Det finns material i olika former, en del är långa andra korta. Några små och några stora. Kan jag få den gula som är störst? Osv...

Kan du bygga lika som mig om vi bygger samtidigt? Kan ni bygga ett torn som ser ut som det jag byggt? Osv...

Det är enkelt att variera utifrån den nivå där barnen befinner sig.

Den här leken går att variera på många olika sätt.

Lägger vi alla klossar på samma hylla och de är lika stora så tränar vi enbart på färgerna.

Vill vi göra lite svårare kan vi lägga stor och liten kloss på samma hylla och få in storlek. 

Lägger vi de små på olika hyllplan kan vi få in läge, den högst upp, längst ned eller i mitten.

Sen kan vi även kombinera dessa för att öka svårigheten.

Det går även att sitta i ett annat rum och be barnet hämta den lilla klossen högst upp på hyllan i lekrummet. Då gäller det även att kunna hålla fokus medan man går bort till ett annat rum och passerar saker som lockar.

Vi kan även bygga med tangram, det finns färdiga bilder att bygga efter samt att man kan bygga fritt utan mönster. Vill vi göra det svårare kan ett barn beskriva bilden för en kompis och den får bygga utan att se bilden.

Det här är min skattkista. I den finns kvadrater, rektanglar, trianglar och cirklar i de olika primärfärgerna. Här kan man få posta en form som har samma färg som sidan på kistan, eller kanske plocka upp två figurer som har fyra hörn men olika färg. Eller kanske fyra figurer som har olika färg och olika former.

 

Mitt mål är att barnen genom dessa lekar ska utöka sitt ordförråd med fler färger, uttryck för form och träna sig i att använda prepositioner och olika beskrivande ord.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016