👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2018-09-18 09:32 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Du ska skriva en faktatext. Det är viktigt att du följer instruktionerna. 1. Välj ett ämne som du vill skriva om. Det är viktigt att ingen annan i klassen skriver om samma sak. Berätta för mig vilket ämne du har valt. 2. Hitta fakta. Sök på internet. Du kan också hitta information på biblioteket. Välj ut minst tre källor du vill använda. Om du märker att det är svårt att hitta bra sidor med information kanske du måste fundera över att byta ämne. 3. Fyll i pappret om källkritik (se bifogad fil i veckoplaneringen). Du ska fundera över om de hemsidor du hittat har bra information och skriva varför du vill använda just dessa källor. Lämna in till mig. 4. Läs texter som handlar om ditt ämne. Fundera över vilka underrubriker som används eller vad de olika styckena handlar om. Välj vilka underrubriker du vill ha i din faktatext. Gör en tankekarta utifrån dina underrubriker, med en "bubbla" för varje rubrik. Lägg till den fakta som du vill ha med till varje underrubrik, varje "bubbla". Fundera också över i vilken ordning du vill ha din information. Visa din tankekarta för mig INNAN du börjar skriva din text. 5. Skriv din text. Se instruktioner i den bifogade uppgiften nedan. Lämna in din faktatext senast 18 oktober! Lycka till! /Anna-Karin

Innehåll

 

 

 

Uppgifter

 • Skriva faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Texter i komplexa digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 9