Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marknadsföring.

Skapad 2018-09-18 09:34 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
med hjälp av affärsidén till marknadsplanen ska vi nu ta oss vidare och tillämpa dessa kunskaper i våra UF- företag. Omvärldsanalyser. Skrivprocess med stöd av Harvardsystemet.

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift, Från affärsidé till marknadsplan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
  För  -
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
  För  -
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
  För  -
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
  För  -

Matriser

För
Från affärsidé till Marknadsplanen

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny aspekt
Marknadsplanen, lagar och bestämmelser Samhällsansvar, företagens villkor.
Eleven beskriver översiktligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Eleven beskriver utförligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.
Ny aspekt
Metoder, teorier, modeller, samt strategier, image, identitet,varumärke
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla marknadsföringstekniska metoder. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring. Vidare använder eleven med viss säkerhet marknadsföringstekniska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom marknadsföring. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet marknadsföringstekniska metoder. Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Ny aspekt
Källor och information i samband med att sammanställa, skriva och att referera till litteratur och trovärdiga källor. Självvärdering av uppgiften
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: