👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sommarprat

Skapad 2018-09-18 09:46 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Kopiera mallen och gör din egen planering. Koppla till ämnet. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Att lyssna på någon som pratar om något intressant eller inspirerande kan vara enormt berikande. Du kommer att få lyssna på olika sommarpratare för att sedan bli en sommarpratare själv.

Innehåll

Syfte 

Du ska utveckla förmågan att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 

Konkretisering av mål 

Du ska få kunskaper om:

- grammatik,

- ord,

- läsning,

- skrivning,

- lyssning,

- talet,

 

Genomförande 

Du ska arbeta med:

- häftet för muntlig presentation,

- att lyssna och analysera två olika sommarprat, ett förvalt och ett som du väljer själv,

- skriva manus och spela in ett eget sommarprat,

- grammatikuppgifter,

- läsförståelser, 

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas genom:

- en analys av ett sommarprat, 

- ditt egna inspelade sommarprat som spelas upp i grupp och skickas till läraren, 

 

 

 

 

 

 

Matriser

SvA
matris till sommarprat

Sommarprat

E
C
A
skriva manus
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
skriva manus
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
förstärka budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
muntlig presentation
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.