Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min kropp

Skapad 2018-09-18 09:55 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
På Solen kommer vi att arbeta med tema kroppen. Genom lek, sång, rörelse, skapande m.m. utforskar vi vår kropp. Hur och vad vi använder den till?

Innehåll

VAD Vårt utvecklingsområde ska handla om “Jag och min kropp”,  vad använder vi vår kropp till?

VARFÖR Vi vill ta tillvara barnens intresse att röra på sig och lust att utforska olika saker med sin kropp. Med fokus på sinnena får barnen utforska och utveckla sin kroppsuppfattning. Vi vill synliggöra samspelet mellan sinnen och kroppen.

HUR Vi kommer att starta upp vårt tema på föräldramötet där vi tillsammans med föräldrarna diskuterar vad temat ska innehålla. Med utgångspunkt från föräldrarnas och våra tankar och idéer ska vi genom lek, sång, rörelse, skapande m.m. utforska vår kropp och hur och vad vi använder den till?

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE – På föräldramötet ger vi föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i planeringen av vårt tema. Genom att lyssna, observera och var lyhörda för barnen tankar och idéer ger vi dem inflytande och delaktighet i hur vi utformar vårt temaarbete.

HÅLLBAR UTVECKLING - En god kroppsuppfattning, bidrar till lägga grund till goda vanor att röra på sig

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: