Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4

Skapad 2018-09-18 09:55 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
En övergripande planering för Geografi i årskurs 4
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska Geografi
En övergripande planering för geografi åk 4

Uppgifter

 • Läxförhör Sveriges landskap

 • Skapa en faktatext

 • Deltagande på lektion, naturgeografi

 • Prov naturgeografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge SvA
Geografi åk 4

Nivå 1
Okej
Nivå 2
Bra
Nivå 3
Mycket bra
Natur- och kulturlandskap
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du visar att du har grundläggande kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap
Du visar att du har goda kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap
Du visar att du har mycket goda kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap
Geografiska begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du visar att du kan använda geografiska begrepp på ett grundläggande sätt.
Du visar att du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du visar att du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du visar på grundläggande kunskap kring Sveriges landskap och stora städer.
Du visar på god kunskap kring Sveriges landskap och stora städer.
Du visar på mycket god kunskap kring Sveriges landskap och stora städer.

Ny rubrik

Nivå 1
Okej
Nivå 2
Bra
Nivå 3
Mycket bra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: