Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Taluppfattning och tals användande"

Skapad 2018-09-18 10:28 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
I åk9 utvidgar vi kunskaperna inom taluppfattning och tals användande ytterligare.
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 

Genomförande

Arbetsgång

Vi arbetar med "taluppfattning och tals användning" på fyra olika nivåer. Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Du får möjlighet att se på matte-filmer för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Genom gruppövningar resonerar du kring matematiken.

Hjälp utöver undervisningssituationerna kan du få på TTM och läxhjälpen.

 

Bedömning vid arbetsprojektets avslutning.

Filmer

*MÅL: Mål att få förståelse för arbetsområdets olika begrepp och metoder

Till området finns 12 st filmer med genomgångar av de olika momenten. Gå in på Juhanis matte, åk 9

* MÅL: Mål att värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

Förstå kunskapskraven: Att lösa problem och föra resonemang i matematik 6:41

The Monty hall problem 5:48

Studieteknik Pluggkoden-Strategier för matematik 28

Digitala verktyg

Med dessa program kan du träna, träna......

*www.matteboken.se   åk9

*www.webbmatte.se

*www.elevspel.se

*Nomp

*King of math

*Webmath (Inloggningsuppgifter får ni av mig)

*Matteva 

Bedömning

 

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

*formativ bedömning under periodens praktiska arbete

*skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: