👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-09-18 10:42 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Teknik Matematik
Både idag och förr i tiden har vi använt oss av programmering dagligen. Varje gång du sätter på tvättmaskinen, använder din väckarklocka på mobilen eller använder appar för att leta busstabeller använder du faktiskt programmering.

Innehåll

Innehåll

Viktiga begrepp:

kod, loop, bugg, dator, datalogiskt tänkande, program, algoritm, programmeringsspråk, analog programmering, digital programmering

 

Förmågor vi kommer att utveckla:

Analysförmågan när du tränar dig på att se orsaker och konsekvenser av dina val när du till exempel programmerar.

Kommunikativa och begreppsliga förmågan när du tränar dig på att kommunicera med till exempel en figur när du programmerar samt när du vid analog programmering kommunicerar med en kompis.

Förmågan att hantera information när du tränar dig på att komma ihåg hur du går till väga när du programmerar. 

Metakognitiv förmåga när du reflekterar över ditt eget lärande. 

 

 

Så här kommer vi att arbeta: 

 

Vi kommer att arbeta i grupper och helklass när vi genomför både analog och digital programmering.

Vi kommer programmera med hjälp av olika appar.

Vi kommer titta på olika filmer som vi sedan ska diskutera och göra uppgifter till.  

 

Detta kommer jag att bedöma:

 

Att du kan genomföra teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja arbetssätt som leder arbetet framåt samt att du kan göra skisser eller modeller där arbetet synliggörs. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6