Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens språk 19/20

Skapad 2018-09-18 11:29 i Nolhagaskolan Alingsås
En jämförelse mellan elevernas förstaspråk och svenska. Informationssökning och muntlig presentation.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer tillsammans lära oss om olika språk i världen. Ni kommer att få göra ett arbete där ni jämför ett förstaspråk med svenska. Vad finns det för likheter och skillnader?

Innehåll

Arbetsområde:

Syftet med arbetsområdet är att ni ska få utveckla er förmåga att urskilja språkliga strukturer genom att jämföra två olika språk. Dessutom kommer ni att få utveckla er förmåga att presentera ett arbete muntligt inför en grupp.

Konkreta mål

Målet är att du genom nya kunskaper om svenska språket och om ditt förstaspråk ska kunna resonera om variationer i svenska och även kunna jämföra ditt förstaspråk med svenska. 

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* Resonera om olika varianter i svenska språket (främst dialekter) under lektionerna och vid den muntliga presentationen.

 * Jämföra (skillnader/likheter) ditt förstaspråk med svenska språket (andra kamraters förstaspråk) vid muntlig presentation.

 * Förbereda och genomföra en muntlig redovisning. Vi bedömer hur tydlig strukturen är, hur välutvecklat innehållet är och hur utvecklat ditt språk är. Dessutom bedöms hur du anpassar dig till uppgiftens syfte, mottagare och sammanhang.

Undervisning

1) Ord och begrepp

Vi inleder med att skapa en gemensam ordlista för följande ord: majoritetsspråk/minoritetsspråk, talspråk/skriftspråk, vardagsspråk/skolspråk, rikssvenska/dialekter, förstaspråk/andraspråk/flerspråkig.

2) Språk i Sverige

Föreläsning om språk i Sverige utifrån orden ovan. Det blir fokus på dialekter. Du för anteckningar under tiden som du sedan kan använda till ditt eget arbete.

Vi visar ett exempel på en presentation som ni kan utgå från när ni sedan jämför två språk.

3) Eget arbete: "Jag och mina språk"

Du ska nu förbereda en presentation av ditt förstaspråk där följande ingår:  

a) Jämförelse mellan förstaspråk och svenska

Du väljer minst fyra områden nedan och sedan jämför du svenska/förstaspråk. Du får gärna utgå från "mallen" där du kan få stöd i vad du kan skriva om och hur du lägger upp det.

Obligatoriskt:

 • språkfamilj

 • antal talare + plats

 • dialekter

Valfritt (välj minst tre):

 • alfabetet

 • låneord

 • ordföljd

 • ordförråd

 • meningsbyggnad

 • grammatik 
 • kroppsspråk
 • sociolekter
 • .......

 

b) Ord eller fraser på förstaspråket

Du har skrivit upp ord/fraser på ditt förstaspråk och på svenska  och sedan lär du ut dem i gruppen!

Förslag:  räkneord, hälsningsfraser, några vanliga ord,..

c) Lyssna på språket

Vi vill höra språket. Tänk ut hur du vill att vi får lyssna på ditt språk! Några förslag: berätta något själv, samtala med en kamrat/studiehandledare i klassrummet, spela in en film/ljudfil med en person som talar, spela upp en musikvideo/sång, ....

d) Källor

Var har du hittat din information? Skriv upp litteratur, internetadresser, personer, tidningsartiklar mm som du har använt som källor för att göra din presentation. Vi kommer att ge exempel på hur detta ska redovisas.

Era presentationer redovisas muntligt i sva-gruppen på ett block så att vi kan bjuda in studiehandledarna.

Begrepp:majoritetsspråk/minoritetsspråk, talspråk/skriftspråk, vardagsspråk/skolspråk, rikssvenska/dialekter, förstaspråk/andraspråk/flerspråkig.

Stödstruktur: Förförståelse innan vi tittar på filmer, anpassat språk, tydliga exempel på vad eleverna ska göra före eget arbete mm. Respons under förberedelser av presentation. Modellering. Textförebilder.

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Uppgifter

 • Presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: