👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2-3

Skapad 2018-09-18 11:31 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 – 3 Bild
På bildlektionerna detta år kommer vi att prova på olika tekniker, material och bildframställning. Elever ska också få lära sig analysera och uttrycka budskap med bilder.

Innehåll

 

 

Mål:

Du ska kunna:

- skapa bilder på olika sätt

- använda olika tekniker, material och verktyg

-framställa egna bilder utifrån instruktion och mall

-delta i samtal om bilder t ex vad bilderna berättar

 

 

Metod

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

-olika tekniker för att göra bilder t ex måla, teckna, fotografera

-olika materia

-att blanda färger och nyanser (färglära)

-olika former och mönster

-studera några kända konstnärers konstverk

-att rita/måla berättande bilder, ex sagobilder

-samtala om och analysera egna och andras bilder 

Bedömning

 - (Eleverna ska berätta på vilket sätt/teknik de har skapat en bild och vad är meddelande/budskap av bilden).

 - (Eleverna ska vara medvetna om att det finns olika materialet för att skapa en bild)..

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6