Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en hopvikbar påse

Skapad 2018-09-18 12:42 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 6 Slöjd
Fler och fler diskussioner i dagens samhälle handlar om plast som hamnar i naturen. Därför ska vi i textilslöjden sy en varsin återanvändbar och hopvikbar påse.

Innehåll

I detta arbetsområde ska vi sy en varsin påse. Påsen ska vara hopvikbar och vara dekorerad med mjölbatik. 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

De förmågor du kommer att utveckla i detta arbetsområde är:

Att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg, detta genom att sy din påse på symaskin och dekorera med mjölbatik. 

Att välja och motivera tillvägagångsätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter, detta genom din utvärdering där du motiverar dina tillvägagångsätt, men även i det praktiska arbetet. Vi kommer även ha diskussioner kring miljön och hur vi kan tänka kring miljön i slöjden.

Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, detta genom din utvärdering där du funderar kring din process och vad som gick bra/mindre bra och hur det har påverkat ditt resultat. I din utvärdering använder du begrepp som används i slöjden. 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker fortlöpande i processen från idé, planering, praktiskt arbete och värdering av ditt resultat. När arbetet är färdigt ska du ha gjort följande:

- en skiss på din produkt 

- tryckt med hjälp av mjölbatik

- en sydd hopvikbar påse

- en utvärdering där du väljer själv om du vill skriva eller filma in den muntligt

Undervisning och arbetsformer

Arbetsformen är enskilt arbete med handledning av läraren och en instruktion i text med bildstöd. Vi kommer även ha kortare genomgångar om bland annat svåra begrepp i instruktionen och hur man gör mjölbatik.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
    Sl
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
    Sl
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
    Sl

Matriser

Sl
Matris Slöjd År 6

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du har ännu inte nått målet att...
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du har ännu inte nått målet att...
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV SÖKT UPP.
Du har ännu inte nått målet att...
Under arbetsprocessen BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan ge ENKLA omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: