Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Skogen

Skapad 2018-09-18 13:04 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 4 – 6 Biologi NO (år 1-3)
I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är skog som vi människor planterat. I det här området ska vi läsa och se film om olika djur och växter. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om den.

Innehåll

Vad ska du kunna när vi har arbetat med det här området?

 • Känna till vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • Kunna namnen på några träd, bär och svampar.
 • Vad en näringskedja är och ger exempel på näringskedjor i skogen.
 • Hur ett ekosystem kan se ut.
 • Hur fotosyntesen fungerar.
 • Känna till skillnaden på rovdjur och bytesdjur och kan namnge några arter från varje grupp.
 • Förklara vad som menas med allemansrätten.

Hur ska vi arbeta med det här ämnesområdet?

 • Arbeta ute i naturen

 • Läsa i böcker

 • Titta på filmer

 • Dokumentera vad vi upptäcker

 • Diskutera med kamraterna

 • Skapa en egen näringskedja

 

Vilka förmågor ska vi använda?

Analysförmågan

Du kommer att få träna på att jämföra (för- och nackdelar, lika och olika) skogstyper samt olika växter,  grupper av djur och svampar. 

 

Du kommer även att få träna på att jämföra och visa på sambandet mellan växter och människor (organismer i ekosystem).

 

Du kommer att få fundera på vad vi människor använder skogen till och vilken nytta vi kan ta del av den

 

 

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på att samtala, lyssna och resonera med andra. Du kommer få träna på att bemöta andras åsikter och att motivera dina egna. 

 

Du kommer få öva på att beskriva hur djur, växter och svampar samspelar i naturen. 

 

 

Begreppsförmågan

Du kommer få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp som hör till detta arbetsområde. Vi kommer lära oss vad orden betyder och träna på att använda dessa när vi pratar och skriver. 

 

 

Viktiga begrepp att känna till:

 • rovdjur
 • bytesdjur
 • nedbrytare
 • allemansrätten
 • barrskog
 • lövskog
 • blandskog
 • urskog
 • näringskedja
 • fotosyntes

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: