Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2018-09-18 13:33 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Tema skolan
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under några veckor kommer vi arbeta med tema Trafik. Genom diskussioner, exempel, filmer och texter lär vi oss hur det fungerar i trafiken. Hur ser trafiken i närområdet ut och vilka eventuella faror finns det och hur kan vi undvika dem?

Innehåll

Konkreta mål

Vi ska lära oss vilka platser som kan vara farliga i trafiken och hur man gör för att det inte ska bli farligt. 
Vi pratar om skyltar, övergångsställen, korsningar och viktiga regler.

Arbetssätt och metod

Se på filmer, diskutera trafik i närområdet och olika situationer i trafiken. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
    SO  1-3
  • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
    SO  1-3

Matriser

SO
SO år 1-3

Att leva i närområdet

Genom undervisningen i ämnet SO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • SO   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • SO   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
Trafiken
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Att undersöka verkligheten

Genom undervisningen i ämnet SO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • SO   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
Undersöka och sammanställa
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: