👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-09-18 13:46 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi ska arbeta med istiden,stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 Historia SO (år 1-3)
Du kommer att arbeta med hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt hur vi kan se spår av detta i vår tid. Du ska även få en inblick i människors levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • skriva faktatexter
 • historiska begrepp
 • göra jämförelser mellan de olika tidsepokerna
 • reflektera över hur människornas levnadsvillkor förändrats.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • -  få läsa olika sorters texter
 • -  få skriva faktatexter 
 • -  se på undervisningsfilm
 • - kooperativa övningar
 • - samla fakta och rita bilder

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- söka information och skriva enkla faktatexter
- redovisa muntligt och skriftligt
- använda historiska begrepp

- göra jämförelser mellan de olika tidsepoker

- beskriva hur man kan se historiska spår i naturen

Bedömningen görs genom:

- observationer av hur du deltar i diskussioner, kan berätta och göra jämförelser
- granskning av dina texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3