👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 - Music w 34-41

Skapad 2018-09-18 16:26 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering som utgår från det första kapitlet i Wings 7.
Grundskola 7 Engelska
Hello everyone! We are working with the first section in your English book, which deals with music. Overall, we are practicing the basic skills which are needed to communicate in English. These include reading, writing, talking and listening.

We are working with:

-Words for instruments (learning new words) )

-Words connected with music and artists (learning new words and improving our vocabulary within music)

-How to talk about your favorite music

-How to write a letter to an idol of yours ( writing techniques which include: how to begin a letter, what to include in it, and how to end it.)

-Practising retelling texts we have read about artists. ( listening, reading, speaking)

Make sure you study and repeat all the words we have as homework and the words and texts we will have in homework. At the end of these weeks, you will make an oral presentation of your favourite music artist.

Innehåll

Syfte: Developing our vocabulary in music by reading and listening to texts, studying new vocabulary, retelling texts and speaking about music.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hur vi avslutar arbetsområdet?

Vi avslutar arbetsområdet med att du får använda alla dina musikord när du gör en muntlig presentation på tre minuter av en musikartist/grupp. Använd gärna powerpoint/keynote som presentationshjälpmedel. 

Presenteras:

7D datum: 11 oktober 2018

7C datum: 9 oktober 2018

 
Du skall ha med fakta om:
- artistens/gruppens bakgrund,
- karriär,
- lite om deras privatliv,
- samt den musikgenre de tillhör.
 
Tänk på att det är din förmåga att tala fritt (inte läsa) som prövas i den muntliga delen!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9