👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Hösten år 1

Skapad 2018-09-18 16:58 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med årstider och startar med hösten. HT2018

Innehåll

Vi kommer att varva lektioner utomhus och inomhus i No-ämnena.

Utomhuslektionerna som har fokus på ett undersökande arbetssätt av skolans närområde i vår naturruta.

Inomhus där vi arbetar vidare med faktakunskaper av djur och växter, fakta om årstider m.m.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
NO år 1-3

Människan och naturen

Genom undervisningen i ämnet NO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • NO   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Samband i naturen
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Årstiders påverkan på naturen
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Fältstudier och undersökningar

Genom undervisningen i ämnet NO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
Observera naturen
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.