Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Båtar

Skapad 2018-09-18 17:20 i Björkö Arholma förskola Norrtälje
Förskola
Då barnen visat intresse för olika båtar bland annat Vasa skeppet så väljer vi nu att fokusera på projekt "Båtar"

Innehåll

Många barn har frågor om båtar som sjunker, hur kan de flyta på vattnet. Flytförmåga?

Barn som besökt Vasa museet inspirerar de andra till att läsa och lära om skeppet Vasa.

Material till olika båtbyggen har vi tänkt att samla ihop under arbetets gång, beroende på barnens önskemål.

Vi gör en liten enkät som alla barn får svara på en och en för att få veta om deras förkunskaper om båtar

 

Reflektion 2018-11-13

Vi fortsätter med projektet så länge barnen visar intresse för det.  Vi känner att våra strävansmål blir tillgodo sedda i de olika aktiviteterna.

Vår utmaning är att hålla projektet vid liv, vi söker idéer på nätet bl.a

Vi kommer snart att presentera vår sammanställning av barnenkäten som vi gjorde i september med frågor om projektet båtar.

Vår ide är också att göra enkäten en gång till senare, för att se om vi får samma svar eller?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: