Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten, lösningar och blandningar - åk 2

Skapad 2018-09-18 21:25 i Rävlanda skola Härryda
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss männinskor, för växterna och för djuren.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Fysik Kemi Biologi
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss människor, växter och för djur. Vad är vatten? Hur kan vatten se ut? Hur kommer vatten till våra kranar? Vad är luft? Hur kan du känna luft? Tillsammans ska vi söka svar!

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig:

 • Varför luft och vatten är viktigt.
 • Nyckelorden syre, koldioxid, vattenmolekyl, vattnets faser (fast, flytande, gas), stelna, koka, avdunsta, kondensera, smälta, lösning, blandning och filtrera.
 • Vattnets kretslopp.
 • Fotosyntesen.
 • Skillnaden mellan en lösning och en blandning.
 • Följa instruktioner, utföra experiment och skriva enkla laborationsrapporter. 
 • Vattenrening.

Genomförande

Du ska få:

 • Utföra olika experiment i grupp.
 • Redovisa dina undersökningar muntligt och skriftligt.
 • Diskutera och dra slutsatser utifrån experimenten.
 • Titta på faktafilmer.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att: 

 • Genomföra enkla undersökningar av luft, vatten, lösningar och blandningar. 
 • Dokumentera det du undersökt.
 • Ge exempel på egenskaper hos vatten och luft.
 • Ge exempel på en lösning och en blandning.
 • Berätta om vattnets kretslopp via bilduppgift.
 • Använda de nyckelord som kopplas till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Fy Bi Ke
Bedömningen gäller

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämne
Förmågan att berätta och förklara
Du kan - på ett enkelt sätt berätta och förklara vattnets kretslopp och fotosyntesen
Du kan - på ett utvecklat sätt berätta och förklara vattnets kretslopp och fotosyntesen
Du kan - på ett väl utvecklat sätt berätta och förklara vattnets kretslopp och fotosyntesen
Ämne
Förmågan att förstå, använda och förklara ord och begrepp om vatten och luft
Du kan - med viss hjälp, använda och förklara något begrepp och ord kopplade till vatten och luft
Du kan - självständigt på ett enkelt sätt använda och förklara några begrepp och ord kopplade till vatten och luft
Du kan - självständigt på ett mer utvecklat sätt använda och förklara flera begrepp och ord kopplade till vatten och luft
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: