👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckare

Skapad 2018-09-19 08:36 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Arbeta med de europeiska upptäcktsresorna.
Grundskola 1 – 6 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Historia Geografi
Vi kommer att lära oss om de europeiska upptäcktsresorna.

Innehåll

Centralt innehåll

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser. Känna till hur kartan är uppbyggd med rutnät och gradtal, samt känna till något om den historiska utvecklingen av kartor. 

Arbetssätt

- Samtala kring olika upptäckter

- Måla och rita kartor för att se deras resor

- Göra ett porträtt av en upptäcktsresenär, skriftligt och genom bild

- Jämföra Sverige med andra länder

Kunskapskrav

- Förstår skillnaden mellan upptäckare och uppfinnare

- Kunna ge exempel på olika slag av upptäckter inom olika områden

- Upptäcktsresornas betydelse i världen

- Göra ett porträtt av en upptäckare

- Formulera och kommunicera i tal och skrift

Bedömning

- Din skriftliga samt muntliga presentation av din upptäckare

- Kartans uppbyggnad och kartkunskap

 

Uppgifter

 • Din upptäckare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6

Matriser

Hi SO Ge SvA
Upptäckare

Jag kan
Jag är på väg
Bedömning kan inte göras
Du vet vad skillnaden är mellan upptäckare och uppfinnare
Kunna ge exempel på olika upptäckter inom olika områden
Upptäcktsresornas betydelse i världen
Göra ett porträtt av en upptäckare