Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorisk förmåga - Fritids

Skapad 2018-09-19 08:46 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola F – 5
Vi vill att barnen ska känna att det är roligt att röra sig, vi vet att forskningen visar att hjärnan behöver fysisk rörelse för att utvecklas mer.

Innehåll

Elevgruppens behov/intresse

 • Lära sig att samarbeta
 • Behov av rörelse
 • Ta ansvar för att leda gruppen
 • Specifik motorisk träning, finmotorik och grovmotrik.

 

Syfte

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 

 • Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter 

 

Undervisning

 • Dom äldre eleverna planerar och genomför vissa aktiviteter för dom andra barnen

 • Vi genomför detta både inomhus och utomhus

 • Rörelser från balanserade barn & Yoga 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -

Matriser

Motorisk förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Pröva och utveckla idéer
 • Gr lgr11
Eleverna skulle vid tillfälle ges bättre möjligheter att planera.
Balans mellan aktivitet och vila
 • Gr lgr11
Man kan utveckla vilan lite mer i form av en guidad meditation efter varje yoga pass.
Goda relationer och demokrati
 • Gr lgr11
Här har eleverna lärt sig otroligt mycket att prata med varandra och ta hänsyn tillvarandra
Språkliga uttrycksformer
 • Gr lgr11
Estetiska uttrycksformer
 • Gr lgr11
Natur, teknik och samhälle
 • Gr lgr11
Allsidig rörelse
 • Gr lgr11
Eftersom eleverna har haft varierade pass med olika innehåll i form av motorikbanor och tävlingar så har detta bidragit till allsidig rörelse men också varierande med avslappning och yoga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: