Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt, åk 7

Skapad 2018-09-19 08:49 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde kring lag och rätt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ett arbetsområde kring lag och rätt. Regler är till för att göra det lättare för oss att umgås med varandra. Tänk om alla skulle ställa sig först i kön, prata hela tiden utan att lyssna och slå till varandra så fort de blev arga. Om alla skulle göra vad som helst när som helst skulle det bli svårt att leva tillsammans. En del regler finns bara som en tyst överenskommelse, medan andra kanske finns i en regelbok eller är lagar som står i Svensk Författningssamling.

Innehåll

Syfte

När du läser samhällskunskap så ska du utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. I det här arbetsområdet betyder det att du ska förstå hur den svenska rättssäkerheten är uppbyggd och hur den ska säkerställas genom att polisen, socialtjänsten, domstolen och kriminalvården samarbetar kring detta. Du ska förstå varför vi har lagar, och hur de påverkas och förändras.

Du ska också få vara med och se olika samhällsfrågor ur olika perspektiv. I det här arbetsområdet innebär det att du ska få fundera på orsaker och konsekvenser till brottslighet, och du ska få träna dig i att se denna samhällsfråga ur olika perspektiv. Du ska också träna dig i att uttrycka egna tankar och värderingar kring brott och straff.

Undervisning

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle och detta skall vi prata om.Vi ska lära oss om händelsekedjan från ett brott till påföljd. Vi kommer prata om olika brott och olika påföljder. Du kommer också få lära dig om hur det fungerar i en svensk domstol.

Vi kommer att använda oss av ett läroboken: kapitel - lag & rätt, olika webbsidor, samt olika filmer och vi kommer att besöka tingsrätten och titta på en riktigt rättegång.

Begrepp - som är viktiga kunna 

Regler

Lagar

Rättsstat

Stifta

Juridik och jurist

Straffmyndig

Mörkertal

Socialtjänsten

Åklagare

Förundersökning

Förhör

Husrannsakan

Gripen

Anhållen

Nämndemän

Målsägarende

Tilltalad

Påföljd

 

Bedömning: 

Du kommer bedömas löpande under arbetsområdets gång men också vid ett prov som avslutar arbetsområdet. Provet kommer vara onsdagen 24/10. 

De stora frågorna som du ska kunna besvara när det här arbetsområdet är slut: 

 • Hur fungerar Sveriges rättsystem, från brott till straff?
 • Varför har vi lagar i samhället?
 • Hur påverkar samhället lagarna?
 • Hur påverkas och påverkar samhället kriminalitet?

Bra genomgångar i arbetsområdet: 

 

 

 

Uppgifter

 • Prov Lag och rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt

På väg
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Samhällsstrukturer
Kunskaper om rättssystemet i Sverige, ex på olika brott och deras påföljder. Hur en rättegång går till
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du missar att beskriva väsentliga delar av Sveriges rättssystem
Du har visat grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet. Du visar fåtal kunskaper om Sveriges rättssystem.
Du har visat goda kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet. Du visar några kunskaper om Sveriges rättssystem.
Du har visat mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet. Du visar flera kunskaper om Sveriges rättssystem
Undersöka och förklara
Här visar du samband mellan t ex brott och straff, demokrati, mänskliga rättigheter och Sveriges rättssystem
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du förklarar inte hur lagarna påverkar någon del av samhället
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du förklarar varför det behövs lagar i samhället med en enkel förklaring. Du förklarar hur lagarna påverkar någon del av samhället.
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du förklarar varför det behövs lagar i samhället med en utvecklad förklaring förklaring. Du förklarar hur lagarna påverkar några delar av samhället och ger exempel på hur det fungerar.
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du förklarar varför det behövs lagar i samhället med välutvecklad förklaring. Du förklarar hur lagarna påverkar flera delar av samhället och ger exempel på hur det fungerar med lagar nu men också hur det skulle fungera utan lagar.
Använda begrepp
att du använder begreppen i listan i planeringen när du resonerar och förklarar
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du använder inte relevanta begrepp. (Se begreppslistan)
Du har visat att du kan använda begrepp och förklara dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder relevanta begrepp (se begreppslistan) ibland i dina resonemang.
Du har visat att du kan använda begrepp förklara dem på ett relativt väl fungerande sätt. Du använder relevanta begrepp (se begreppslistan) ofta i dina resonemang.
Du har visat att du kan använda begrepp och förklara dem ett väl fungerande sätt. Du använder relevanta begrepp (se begreppslistan) genomgående i dina resonemang.
Påverka & påverkas
Här kan du förklara hur t ex ungdomsbrottslighet påverkar samhället men också hur samhället påverkar ungdomsbrottsligheten.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har visat att du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Du beskriver hur samhället påverkas av brott eller hur samhället påverkar normer och lagar med något exempel
Du har visat att du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Du beskriver hur samhället påverkas av brott eller hur samhället påverkar normer och lagar med några exempel
Du har visat att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Du beskriver hur samhället påverkas av brott eller hur samhället påverkar normer och lagar med några exempel. Du byter perspektiv i dina resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: