👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier, kommunikation och källkritik 2018

Skapad 2018-09-19 09:30 i Gemensamt i Rättvik Rättvik
Medier, kommunikation och källkritik
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
"Vi drunknar i information, men törstar efter kunskap". Med de här orden beskrev framtidsforskaren Peter Naisbitt hur medielandskapet har utvecklats. Idag lever vi nämligen i ett samhälle där möjligheterna att hitta och sprida information är större än någonsin. För att kunna använda informationen på ett bra sätt måste vi dock ha kunskaper om hur information sprids och hur den påverkar oss. Samtidigt måste vi ha förmågan att bedöma hur trovärdig informationen är och hur användbara källor är. Därför kommer vi arbeta med medier, kommunikation och källkritik under det här momentet.

Innehåll

 

Momentplanering

Vilka frågor kommer vi svara på under det här momentet? 

 • Vad är medier? 
 • Vilka typer av medier finns det?
 • Hur påverkar medier oss? 
 • Hur har mediernas historia sett ut? 
 • Varför det är viktigt med fria medier?  
 • Vilka regler gäller för medierna? 
 • Vad blir nyheter och varför? 
 • Hur hittar man i en tidning? 
 • Vilka risker finns det på internet?
 • Vad måste man tänka på när värderar källor? 

Hur kommer vi svara på de här frågorna? 

 • Vi kommer ha genomgångar
 • Vi kommer ha diskussioner
 • Vi kommer svara på instuderingsfrågor
 • Vi kommer att ha ett prov

Vilka förmågor kommer vi testa och träna under momentet? 

 • Vi kommer att beskriva, förklara, analysera och diskutera olika samhällsfenomen
 • Vi kommer jämföra olika samhällsfenomen
 • Vi kommer dra slutsatser om olika samhällsfenomens betydelse och påverkan 
 • Vi kommer träna oss i att värdera vad andra människor tycker om samhällsfenomen 
 • Vi kommer använda oss av samhällsvetenskapliga begrepp
 • Vi kommer träna oss i att värdera källors trovärdighet och användbarhet 

Hur visar du dina kunskaper under momentet?

 Diskussionerna

 • Hur mycket du deltar
 • Nivån på dina resonemang
 • Hur du använder begrepp
 • Hur stora dina kunskaper är och hur väl du visar det

Frågor

 • Nivån på dina resonemang
 • Hur du använder begrepp
 • Hur stora dina kunskaper är och hur väl du visar det

Prov

 • Nivån på resonemangen i provet
 • Hur begreppen används i provet
 • Vilken nivå dina beskrivningar och förklaringar är på

 

 

Uppgifter

 • Instuderings frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Medier, kommunikation och källkritik

Rubrik 1

E
C
A
Kunskapsnivå
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Förmågan att undersöka och se samband mellan olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Förmågan att använda begrepp
Du kan använda olika begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda olika begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda olika begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Förmågan att se samband mellan individen och samhället
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv.
Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Förmåga att använda och värdera källor
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.