👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsstygn efter ett eget mönster

Skapad 2018-09-19 10:11 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Du gör ett eget mönster i Pixel Art och broderar det sedan i korsstygn.
Grundskola 7 Slöjd
Du gör ett eget mönster i Pixel Art och broderar det sedan i korsstygn. Därefter designar och målar du en bild på en jeansficka med textilfärg. Tillsammans blir de två arbetena en kudde i jeanstyg.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Att sy korsstygn på ett tyg är ett bundet sömsätt. Du måste räkna rutorna i ditt mönster och sedan överföra mönstret till stygn på lämpligt tyg. Du kan göra ditt formgivna mönster på www.makepixelart.com 

Du formger ett mönster och skapar ett korsstygnsmönster i en personlig stil.

Du väljer material och garn att utföra ditt arbete i. 

Du beskriver materialet, redskapen, tekniken och arbetsprocessen och dokumenterar hela ditt arbete i ett dokument som du delar med mig.

Under arbetets gång arbetar du på ett sätt som driver slöjdarbetet framåt. Beroende på hur stort ditt slöjdarbete är avgör det tiden det tar för dig att få det färdigt.

När ditt broderi är färdigt får det vänta till en montering senare.

Du designar ett motiv att måla med textilfärg på en jeansficka. Arbetet är ett samarbete med ämnet Bild. Motivet grundmålas, schablontrycks och detaljmålas för att få det uttryck du önskar.

När både korsstygnsbroderiet och jeansfickan är klara monteras det hela till en kudde i jeanstyg med de påsydda detaljerna. 

Matriser

Sl
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
Arbetsprocesser. Du framställer och slutför en egen produkt. När broderiet och den målade jeansfickan är färdiga monterar du dem på en kudde.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Material, redskap och hantverkstekniker. Du formger ditt arbete med hjälp av pixelart och broderar arbetet med tekniken korsstygn. Jeansfickan målar du och trycker efter förebilden från ämnet Bild.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
Din idé ska dokumenteras under arbetets gång. Du tar ansvar och arbetar på ett sätt som leder arbetet framåt. Du slutför arbetsuppgiften och gör en utvärdering.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
Du formger ditt slöjdarbete (ditt korsstygnsbroderi) i pixelart och dokumenterar dina skisser. Du beskriver också hur du syr dina stygn. Ditt textiltryck beskriver du med de olika moment och material som du använt.
Dessutom kan du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.