Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska teorier

Skapad 2018-09-19 10:27 i Hagagymnasiet Borlänge
Arbetsområdet handlar om olika pedagogiska teorier kopplade till det centrala innehållet Människors lärande i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv
Gymnasieskola Pedagogik
I det här arbetsområdet ska du lära dig om några olika pedagogiska teorier och hur man inom dessa teorier anser att man lär sig bäst

Innehåll

 

Centralt innehåll

Människors lärande i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du

Kunna redogöra för några olika pedagogiska teoriers syn på lärande.

Kunna redogöra för vad några olika pedagogiska teorier anser om pedagogens roll.

Kunna ta ställning till vad du anser om några olika pedagogiska teorier.

Visa hur du har varit källkritisk.

 

Centrala begrepp

Pedagogik, pedagog, pedagogisk, pedagogisk teori, Montessoripedagogik, Waldorfpedagogik, Aktivitetspedagogik, Vygotskij, Fröbel

 

Innehåll/uppgift

* Gemensamma genomgångar

* Individuella och gemensamma reflektioner och diskussioner

* Grupparbete

 

Redovisning

I tvärgrupper ska ni redovisa de olika pedagogiska teorierna för varandra.

Redovisningen genomförs den         /

 

Examination

Vid ett lektionstillfälle ska du individuellt och skriftligt diskutera vad du anser om några olika pedagogiska teoriers syn på lärande och pedagogens roll.

Du ska argumentera för dina åsikter, men också visa hur du visar respekt för andra åsikter än dina egna.

Tänk på att du ska använda relevanta begrepp.

1) Beskriv minst två olika pedagogiska teoriers syn på hur de anser att man lär sig bäst. Använd centrala begrepp.

2) Vad anser du om teorierna? Argumentera för dina åsikter, men visa också hur du visar respekt för andra åsikter än dina egna.

3) Värdera teorierna

   a) Argumentera för vilka styrkor teorierna har

   b) Argumentera för vilka svagheter teorierna har

 

Ni ska parvis lämna in en källförteckning och förklara hur ni har varit källkritiska

 

Examinationen genomförs den      /

Källförteckningen lämnas in senast den     /

 

Matriser

Ped
Pedagogiska teorier

Rubrik 1

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Beskriva
Du ska översiktligt beskriva människors lärande och ge exempel på vad som påverkar människors lärande och växande.
Du ska utförligt beskriva människors lärande och ge exempel på vad som påverkar människors lärande och växande.
Du ska utförligt och nyanserat beskriva människors lärande och ge exempel på vad som påverkar människors lärande och växande.
Centala begrepp och teorier
I beskrivningarna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv.
I beskrivningarna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv.
I beskrivningarna ska du med säkerhet använda centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv. Dessutom ska du värdera teorierna med nyanserade omdömen och argumentera för deras styrkor och svagheter.
Diskutera
Du ska översiktligt diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen ska du framföra enkla argument för dina åsikter samt visa respekt för andras åsikter.
Du ska utförligt diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen ska du framföra välgrundade argument för dina åsikter samt visa respekt för andras åsikter.
Du ska utförligt och nyanserat diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen ska du framföra välgrundade och nyanserade argument för dina åsikter samt visa respekt för andras åsikter.
Källor
Du ska med viss säkerhet söka och bearbeta information från olika källor samt värdera den med enkla omdömen.
Du ska med viss säkerhet söka och bearbeta information från olika källor samt värdera den med nyanserade omdömen.
Du ska med säkerhet söka och bearbeta information från olika källor samt värdera den med nyanserade omdömen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: