👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstarternas epoker och villkor ES17ek

Skapad 2018-09-19 10:36 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
I det här avsnittet kommer du att: få fördjupad kunskap kring konstarternas epoker och förstå hur samhällsutvecklingen syns i de olika konstarternas utveckling lära känna olika konst- och kulturbegrepp ur kulturhistorien

Innehåll

 

v.35-36 Introduktion

Kultur - vad är det? 

 v.36 - 48 Konstarternas epoker och villkor

Stoff: Läroboken Alla tiders historia 2-3, s. 298 - 335

 

v. 36

 De kulturhistoriska epokerna (ur ett västerländskt perspektiv) ”The big picture” arbete i grupper med redovisningar

 

v.37

Onsdag 12/9

Tidslinje över epokerna -färdigt

Förhistorians och forntidens kultur -genomgång och arbete med begrepp (läroboken s. 300 - 302)

 

Torsdag 13/9

Arbete med begrepp

 

v. 38

Onsdag 19/9

Förhör Förhistorians och forntidens kulturhistoriska begrepp

Antiken

 

Torsdagen 20/9

Antiken  - arbete med begrepp (s. 302 - 307)

 

v. 39

Medeltiden (läroboken s. 307 - 313)

Läxa s. 302 - 307 + begrepp från antiken och medeltiden

 

v. 40

Läxavstämning antiken och medeltiden

Renässansen (s. 313-  317)

 

v. 41

Renässansen (s. 313-  317)

Barock och rokoko (s. 317 - 324)

 

v. 42

Onsdag: genomgång Barock och Rokoko

Torsdag: Tobaksföreläsning Halmstad teater

 

Läxa: Renässansen, barock och rokoko s. 313 - 324 + begrepp från epokerna

 

v. 43

Läxavstämning Renässansen, barock och rokoko 

Nyklassicismen (s. 324 - 325)

Romantiken och realismen (s. 325 - 328)

 

 

Läxa Nyklassicismen, Romantiken och realismen  (s. 324 - 328) + begrepp från epokerna

 

v. 44 Höstlov

 

v. 45

Läxavstämning: Nyklassicismen, Romantiken och Realismen (s. 324 - 328)

Modernismen och postmodernismen (s. 329 - 335)

 

Läxa: Modernismen och postmodernismen s. 329 - 335 + begrepp från epokerna

 v.46

Läxavstämning Modernismen och postmodernismen

 

Gör färdigt din tidslinje över Europas kulturhistoria

Lämna in med alla epoker på rätt plats, en kort sammanfattning över de stora gemensamma dragen för epokens kultur och med tre kulturhistoriska referenser för varje epok

 

v. 47 - 49

Enskild fördjupning kring ett kulturhistoriskt verk från de studerade epokerna.

 

Med reservation för förskjutningar i tidsplanen!

 

Uppgifter

  • Historia 2b, kúltur: Tidslinje över västeuropas kulturhistoriska epoker

  • Historia 2b, kultur: Fördjupning kring en kulturhistorisk företeelse

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.
    His  -
  • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser.
    His  -

Matriser

His
Konstarternas epoker och villkor

Det här krävs för betyget E:
Det här krävs för betyget C
Det här krävs för betyget A
Den historiska kontexten
Du redogör översiktligt för en kulturhistorisk företeelse (vad, var, när hur?)och dess betydelse för sin samtid
Du redogör utförligt för en kulturhistorisk företeelse (vad, var, när hur?)och dess betydelse för sin samtid
Du redogör utförligt och nyanserat för en kulturhistorisk företeelse (vad, var, när hur?)och dess betydelse för sin samtid
Samband mellan samhälle och kultur
Du redogör översiktligt för sambandet mellan samhällets utveckling och den kulturhistoriska företeelser du valt. (Ett exempel på ett sådant samband är hur kritiken mot kyrkans makt under renässansen syns i att man i konsten i allt högre grad gestaltar människan såsom mänsklig och med fokus på hennes världsliga liv.)
Du redogör utförligt för sambandet mellan samhällets utveckling och den kulturhistoriska företeelse du valt. (Ett exempel på ett sådant samband är hur kritiken mot kyrkans makt under renässansen syns i att man i konsten i allt högre grad gestaltar människan såsom mänsklig och med fokus på hennes världsliga liv.)
Du redogör utförligt och nyanserat för sambandet mellan samhällets utveckling och den kulturhistoriska företeelser du valt. (Ett exempel på ett sådant samband är hur kritiken mot kyrkans makt under renässansen syns i att man i allt högre grad gestaltar människan såsom mänsklig och med fokus på hennes världsliga liv.)
Samband med vår tid
Du redogör översiktligt för den kulturhistoriska företeelsens betydelse i vår tid
Du redogör utförligt för den kulturhistoriska företeelsens betydelse i vår tid
Du redogör utförligt och nyanserat för den kulturhistoriska företeelsens betydelse i vår tid
Källangivelse
Du anger vilka källor du har använt
Du anger vilka källor du har använt i en källförteckning enligt uppställda kriterier