Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Form och storlek

Skapad 2018-09-19 10:59 i Rosenvallskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
I det här området kommer vi bekanta oss med olika former, storlekar, symmetri, area och omkrets.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Använda begrepp för att beskriva olika månghörningar och former
 • Se samband mellan omkrets och area
 • Använda fungerande metoder för att beräkna omkrets och area
 • Kunna uppskatta och jämföra vinklar
 • Beskriva symmetri

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • Genomgångar med lärare i helklass
 • Genomgångar enskilt
 • Praktiska aktiviteter 
 • Spel på datorn 
 • Arbeta med uppgifter från matteboken Formula matematik
 • Problemlösningsuppgifter

Bedömning

Jag kommer bedöma:

 • Deltagande och resonemang vid genomgångar
 • Lösningar vid praktiska aktiviteter
 • Resonemang med klasskamrater och lärare vid praktiska aktiviteter 
 • Lösningar vid problemlösning
 • Resonemang med klasskamrater och lärare vid problemlösning
 • Ett omvänt prov där eleverna får göra ett eget prov i mindre grupper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: