Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan sångstund Vind 19-20

Skapad 2018-09-19 11:29 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
Under sångstunden i klass vind arbetar vi med rytmer, rim, ramsor, rörelser och sånger.

Innehåll

Arbetsbeskrivning:

Eleverna får självständigt eller med så mycket stöd de behöver trycka fram en sång på sångsnurran. Varje elev får sin tur att trycka fram en sång. Tillsammans sjunger vi sedan sångerna med dess tecken och rörelser.

Alla sångerna innehåller moment där eleverna ska ha möjlighet att kunna aktivt delta genom att använda sin röst eller genom att klappa och göra rörelser och tecken som hör till sången.

 

Bedömning:

Målet är uppfyllt när du:

Trycker på sångsnurran för att välja en sång

Deltar i att sjunga, teckna och delta i rörelseövningarna till sångerna

Lyssnar och uppmärksammar när dina klasskamrater väljer sång med hjälp av sångsnurran.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: