Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hans "världen då och nu"

Skapad 2018-09-19 12:12 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Historia
Under detta arbetsområde ska vi titta på en tid i historien som var både orolig och som innebar stora samhällsförändringar. Det tar sin början under kolonialismen och imperialismen på 1800-talet och sträcker sig vi nationalismen och andra -ismer fram till vår egen tid.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Eleven ska efter avslutat arbetsområde ha kunskap om och fått utveckla sin förmåga att:

- Drivkrafterna bakom kolonialismen och imperialismen.

- Orsakerna till och konsekvenserna av första och andra världskriget samt kan resonera kring dessa. 

- Folkmord tex. Förintelsen samt kan resonera kring orsaker till och konsekvenser av dem.

- Händelser efter 2:a världskrigets slut som haft betydelse för den fortsatta utvecklingen i världen, Europa eller Sverige.

- Resonera kring hur människors levnadsvillkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.

- Beskriva samband mellan olika tidsperioder.

- Använda historiska begrepp.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer under detta arbetsområde ha genomgångar, titta på film, ha diskussioner, arbeta enskilt med arbetsuppgifter samt skriva en faktauppsats. Dina kunskaper och förmågor kommer du att få visa på lektionerna, på skriftliga prov, på en muntlig gruppexamination samt via faktauppsatsen.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång samt efter avslutat arbete och då i form av en samlad bedömning. Det som kommer att bedömas är:

Elevens kunskap om drivkrafterna bakom kolonialismen och imperialismen samt dess konsekvenser.

Elevens kunskap om orsaker till och konsekvenser av första och andra världskriget.

Elevens kunskap om folkmord tex. Förintelsen.

Elevens kunskap om någon betydelsefull händelse efter 1945. 

Elevens förmåga att förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.

Elevens förmåga att använda historiska begrepp.

Elevens förmåga att resonera kring orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen.

Elevens förmåga att beskriva samband mellan olika tidsperioder.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: