👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2018-09-19 12:30 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Addition och subtraktion, olika metoder.

Innehåll

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop.

 • Veta hur likhetstecknet används.

 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.

 • Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning.

 • Upptäcka, välja och använda lämpliga strategier och metoder vid problemlösning.

 

Begrepp:

addition                    subtraktion                      likhetstecken                             

addera                       subtrahera                       fler

summa                      skillnad                           färre

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6