Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i Bild åk 4

Skapad 2018-09-19 13:20 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Bildundervisningens innehåll i skolår 4
Grundskola 4 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 

 • Kunna göra egna och utvecklande bilder.
 • Känna till olika bildelement som linjer, färg,ytor(strukturer),former,nyanser.
 • Prova och arbeta med olika färgtekniker i akryl,akvarell och andra formbara material.
 • Prova nya sätt att måla på, prova olika verktyg att måla med.
 • Analysera egna och andras bilder.
 • Repetera Färglära- träna på grundfärgerna, komplementfärgerna, varma och kalla färger.
 • Se den egna utvecklingen i det egna bildframställandet. Se och jämföra vad du gjort, nu och då.
 • Använda digitala verktyg. 
 • Välja eget material när du skapar din bild.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 

Undervisningens innehåll

 

- använda olika verktyg och bildmetoder när vi tecknar, målar, modellerar, konstruerar.

- använda olika material och lära oss hur vi kan använda dem när vi skapar på olika sätt.

- prata om hur man bygger upp en bild på ett bra sätt.

-  tolka,samarbeta och samtala med varandra och enskilt om  egna och andras bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: