Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsats bok

Skapad 2018-09-19 13:53 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Ni har läst en bok, redogjort för den muntligt och skriftligt.

Matriser

ModDeu
Uppsats och inspelade samtal om roman

Rubrik 1

Läsförståelse . reception och produktion
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har förstått det huvuddragen i innehållet och redogör för innehållet i stora drag
Du har förstått innehållet och kan redogöra för och uttrycka åsikter om innehållet.
Du har förstått innehåll både i huvudsak och detaljer och kan välgrundat återberätta och diskutera innehållet med exempel och kanske även dra paralleller

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grammatik: Formlära och syntax. Skriftlig produktion
Du använder grundläggande verbformer och andra grammatiska strukturer så att texten kan förstås Träna på grammatiska former !
Du behärskar de flesta verbformer och andra grammatiska strukturer så att texten blir tydlig för läsaren. Vilka grammatiska former behöver du bli bättre på? Träna också på satsbindning för mer komplex text.
Du behärskar både verbformer och andra grammatiska strukturer väl och du binder samman meningar
Ordförråd och stavning
Du använder ett grundläggande ordförråd och kan stava så pass att läsaren förstår
Du använder av ett relativt varierat ordförråd och har inga större problem med stavning
Du använder dig av ett varierat ordförråd och din stavning fungerar bra.
Muntlig produktion och interaktion
Du gör dig förstådd med enkla fraser och svarar på frågor
Du försöker föra ett samtal med lite längre meningar som är begripliga och till del korrekta och svarar på frågor och ställer egna
Du samtalar med ett ganska varierat språk och leder och bjuder in andra till samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: