Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-09-19 13:55 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Historia

Innehåll

Tidsperiod

 • vecka  35-41

Våra mål

Du ska:

 • känna till människornas levnadsvillkor under vikingatiden (mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel)
 • känna till staden Birkas betydelse under vikingatiden
 • känna till vikingarnas resor och vad det betydde för människor dit de reste, men också för de som var kvar hemma.
 • känna till vikingarnas gudar och andra gestalter - asatron
 • förstå och använda begrepp som tillhör vikingatiden så som; runor, Birka, plundringsresor, vikingaskepp, asatro, i ett sammanhang.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • läsa och skriva faktatexter.
 • rita vikingar och vikingaskepp
 • titta på filmer om bland annat asar, och om hur man levde på vikingatiden.
 • besvara frågor, muntligt, skriftligt och i grupparbeten.

 

Bedömning

Du visar att du når våra mål genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • du kan berätta något om hur man levde på vikingatiden
 • du kan berätta något om vikingarnas asatro.
 • du kan förklara några viktiga ord och begrepp så som; Birka, runor, asatro.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: