👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 - Engelska HT 2018

Skapad 2018-09-19 14:27 i Sollebrunns skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F – 9 Engelska
Undervisningen i ämnet engelska syftar till att utveckla kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer främst att arbeta med läromedlet Magic 4. Dialoger och texter av olika typ och längd varvas med tillhörande glosor och grammatik. För att utveckla språket kommer vi att läsa, lyssna, skriva och tala engelska på lektionerna. 

Konkreta mål:

Målet med undervisningen syftar till att:

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Bedömning

Underlag för bedömning är:

• Veckans glosor

• Tester/diagnoser
• Skriva texter
• Tala 
• Läsa

Undervisning:

- Vi kommer att läsa engelska texter. 
- Vi kommer att lyssna på talad engelska. 
- Vi kommer att tala engelska.
- Vi kommer att skriva texter på engelska. 
- Vi kommer att kolla på "Grammar Company"
- Vi kommer att följa en engelsk serie.
- Vi kommer att göra övningar med ord, stavning, fraser, hörövningar, etc på dator. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Åk 4 - Engelska

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå skrift
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.