👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 3

Skapad 2018-09-19 15:55 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 3 Slöjd
I årskurs tre får eleven sin första kontakt med ämnet slöjd. Det innebär att vi kommer att arbeta mycket med grundläggande kunskaper, säkerhet, ordning och reda. Prova på de enklare verktygen, redskapen och metoderna för att framställa enkla slöjdföremål.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form och funktion

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen kommer att innehålla

- Vad verktyg och redskap heter och hur de används på ett säkert sätt

- Muntliga och visade instruktioner   

- Enkla metoder att arbeta i olika material  

- Materiallära och miljötänk

- Arbete med färg och form

- Komma med egna förslag inom arbetsområdet, som ger slöjdföremålet ett personligt uttryck

- Tillverka föremål i olika material med hjälp av redskap, verktyg och maskiner

Jag kan:

-Skissa, välja färg och form på mitt föremål 

-Använda verktyg och redskap så att de fungerar så att inga olyckor sker.

-Arbeta i trä-, metall- och i olika textila material.

-Följa muntliga instruktioner

-Jag kan ta egna initiativ som leder mitt slöjdarbete framåt

Tidsram

Arbetet pågår under hela läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3