Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

R o A protokoll i LILA GRUPPEN

Skapad 2018-09-20 08:35 i Klinnekärrs Förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola
FOKUSMÅLEN: Hälsa o välmående Lärmiljö Undervisning TEMA: SAGANS VÄRLD ”SNICK & SNACK”

Innehåll

 

MÅLET FÖR GRUPPE2018-10-04N:

Trygghet , Anknytning och Social kompetens.

 

 

 

 

Vart är vi? Kartläggning under ex.3 veckor efter första inskolningsperioden med hjälp av stödfrågor:

 

·         Vad är det vi ser?

  2018-09-20: Vi håller på med de sista inskolningarna som fortfarande är lite oroliga vid vissa moment under dagen. Gäller framför allt vid vilan , svårt att komma till ro och slappna av samt vaknar väldigt lätt efter kort tid. Här känner vi att vi behöver ha en närmare dialog med föräldrarna samt stöd av specialpedagogen i ett av fallen.

Barnen börjar visa sina olika personligheter och positioner i gruppen. Vi ser att vi måste jobba vidare med våra rutiner och anknytnings övningar som skall skapa  trygghet i gruppen innan vi kan börja med vårt tema arbete. 

2018-10-04: Vi anser att själva inskolnings perioden är klar och nu ser vi ett behov av att få jobba ihop gruppen. Vilorna har blivit bättre men många av barnen sover fortfarande oroligt och är lätt väckta. Vi har fått hjälp av Mikaela som kommer in och tar disken etc samt stannar kvar så att vi kan få ut våra raster. Barnen har börjat ta mer kontakt med varandra , även om det blir lite väl hårda tag då språket inte räcker till och vi personal inte alltid hinner ligga steget före. 

2018-10-18: Vi ser att gruppen börjat " bli en grupp", de känner igen varandra och tar emot varandra på morgonen med glada tillrop. De börjar kunna varandras namn och vart de sitter vid lunch etc. Vi jobbar vidare med hur vi är mot varandra och ge ord och tecken på : STOP.

·         Vilka behov och intressen finns?

2018-09-20: Behov av lugn och ro för att känna sig trygg i gruppen och kunna sova för att orka med sina vistelsetider.

                    Vi ser att de gillar att sjunga och dansa med musik från iPaden och på " Fredagsdiscot".

                    Vissa av de äldre flickorna gillar de traditionella lekarna i " hemma huset" och börjar leka  lite bredvid lekar.

                    De finns ett stort behov av att klättra/upptäcka och utmana sin kropp på olika saker både inne och ute. 

 

2018-10-04: Många har fortfarande ett stort behov av att få sitta i knät och börja sin dag med detta innan de går iväg för att göra något. Endel barn har stor respekt/ lite rädda för vissa som är väldigt "på" och vill ha mycket fysisk kontakt. Vi ser att det finns ett stort behov av att lära sig hur man är mot varandra och att dela med sig av sakerna i gruppen. De älskar att dansa och sjunga till musik från iPaden, vissa har börjat leka mer i hemma huset och de gillar när vi bygger tillsammans med ex klossar och lego. 

2018-10-18: Fortsätta att jobba med den sociala kompetensen och våra rutiner kring fasta situationer. 

                    

                           

2018-11-15: Viktigt att vi får ha våra rutiner samma varje dag. De börjar veta vad som gäller vid de olika situationerna. Morgonrutinerna är väldigt viktigt för vissa barn för att deras dag skall bli bra.  Vi ser att de börjar upptäcka varandra i olika leksituationer, ropar på varandra och vill vara tillsammans.

 

2018-12-11: En nyinskolning i gruppen så här i slutet av terminen gör att vissa barn ” går tillbaka ” lite och visar tecken på ” avundsjuka” , men även att vissa barn tar steg framåt för att visa att jag vet vad som gäller med rutiner, sakers plats mm.

När vi fick till barnens platser i samlingen skapades en trygghet och det var bra när vi också fick ett nytt barn.

                           ·         Hur ser vi det?

2018-09-20: En del har stort behov av att få sitta i knät ett tag på morgonen för att känna av läget i gruppen, vara nära oss pedagoger hela tiden, de vill se oss hela tiden mm. Oroliga vid övergångar mellan aktiviteter under dagen ex in / utgång, lunch/vila mm. 

De blir glada av musik och kroppen börjar automatiskt att röra kroppen.  

 

2018-10-04: Lämningen / övergången på morgonen är väldigt viktig för vissa av barnen för att dagen skall bli bra. Vi försöker ge dem den tiden i mesta möjliga mån. Vi har just nu väldigt mycket " bit/ riv/ dra i håret / ta saker/ skrik" mot varandra och det är väldigt skrämmande för vissa barn som är " rädda" för andra och flyr så fort de ser dem. Vi jobbar med detta på olika sätt i uppdelade grupper under fm.

2018-10-18: Vissa barn har sina fasta morgon rutiner ex se vart speciella klossarna är och dockan måste ha mat etc. De flesta behöver en liten stund eller trygghet vid en vuxen för att " tanka" trygghet en stund men det går snabbare att gå ut i gruppen och komma igång med att göra något. De börjar intressera sig för de andra barnen och vad de leker med. Vi ser att de gärna vill ha " kontakt" men vet inte alltid hur man skall göra för att få positiv kontakt. De har visat intresse för färgerna på diverse olika saker.

2018-11-15: De blir ett lugn som inger trygghet för enskilda barn och deras lugn gynnar hela gruppen. Hinner vi inte ge tillräckligt med " knä" för dem som behöver det blir det oroligt för dem. De ropar på varandra , bjuder in varandra i leken .

2018-12-11: Barnen blir både lite mer " klängiga" och vill ha uppmärksamhet men också att ett av barnen som tidigare varit ganska blyg och försiktig blev " stärkt" av att hen visste vad som gällde kring olika situationer i gruppen.

De uppmärkta platserna är med foton i samlingen har fått en lugnande effekt i samlingen, de vet vart de skall sitta etc. 

·         Vad står det för

2018-09-20: De är fortfarande i sin " lära känna fas." 

2018-10-04: De vill lära känna varandra och har inte språket med sig för att veta hur man skall gå till väga.

2018-10-18: De vill skapa kontakter med varandra och börja leka ihop . De försöker hitta genvägar till kontakt på andra sätt då språket inte räcker till.

2018-11-15: Trygghet och lugn som är bra för hela gruppen.  De börjar upptäcka varandra och 

2018-12-11: Att genom tydliga rutiner och fasta platser i ex samlingen blir gruppen lugnare och mer fokuserade. Det skapar en grundtrygghet för varje enskilt barn som är viktigt när man skall skapa en förändring i sina rutiner.

 

Vart ska vi? Använd er av SMART:a mål

(Specifika, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet)

2018-09-20: Skapa en trygg grupp.

2018-10-04: Skapa en trygg grupp.

2018-10-18: Jobba vidare med grupp känslan och ge dem redskap för att ta kontakt med varandra och ge dem möjlighet till enklare lek i mindre konstallationer.

2018-12-11: Vårt kortsiktiga mål blir nu att skapa en ny gruppkonstallation med inskolningen som tillkommit.

 

 

 

Hur gör vi? Blicka framåt och lägg grunden för genomförandet.

2018-09-20: Jobba vidare med våra grundrutiner och ta hjälp av specialpedagogen kring våra tankar om vila.

2018-10-04: Samma som tidigare.

2018-10-18: Nu börjar vi se att vi kan komma i gång med lite skapande verksamhet och vi börjar vårt arbete kring Babblarna. Vi tar en Babblare och jobbar med den under 2 veckor där vi kombinerar dess värdegrund och dess färg . 

2018-12-11: Vi ger inskolningen sin tid hen behöver medan vi jobbar vidare med vår grundrutin som övriga gruppen är vana vid. Detta skapar trygghet och anknytning som bas.

 

 

Hur förstår vi och tolkar vår reflektion mot forskning och beprövad erfarenhet?

 

 

 

Hur blev det? Utvärdera och analysera de aktiviteter och insatser som gjorts.

 

Hur går vi vidare? När målen anses vara uppfyllda utvärderar teamet sitt arbete (i en sista analys av arbetet), och utifrån samtliga analyser avläser vilka läroplansmål som arbetats mest/minst med. Utifrån detta fortsätter spiralen och en ny kartläggning görs.

 

 

                                                         

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: