Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 7 ht 2018 - v 36 - 43

Skapad 2018-09-20 09:06 i Grindskolan Norrtälje
Terminsplanering åk 7, fram till vecka 43
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer att få lära att hälsa, presentera dig, presentera en kamrat och ställa frågor. Siffrorna 0 -20 och vanliga substantiv i obestämd form. Vi går igenom verbet avoir = att ha, Du kommer att lära dig fakta om Frankrike och om sydöstra Frankrike. Du kommer att lära dig uttala på franska.

Innehåll

Syfte

Under arbetets gång kommer eleven att utveckla sin förmåga att: tala, lyssna, skriva och läsa inom området.

Centralt innehåll

 • vardagliga situationer
 • olika former av samtal, dialoger och intervjuer
 • språkliga företeelser som uttal, intonation och stavning
 • presentationer

Mål med området är att:

 • du lär dig nya ord och uttryck
 • du lär dig uttal och intonation
 • du förstår det du läser och hör
 • du skriver enkla texter
 • du lär dig ställa enkla frågor och besvara frågor

Bedömning

Under terminens gång kommer jag att bedöma det du lär dig genom:

 • regelbundna redovisningar, muntliga och skriftliga
 • att lyssna till hur du deltar i samtal (frågor och svarar)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Moderna språk

Når ej målen än
Når målen
Lyssna
Du förstår det mest väsentliga i korta och enkla dialoger med tydligt tal och i långsamt tempo där man hälsar, frågar hur någon mår , frågar om namn, ålder, bostad, djur, samt tar avsked. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnade.
 • M2
Läsa
Du förstår det mesta av väsentliga i enkla dialoger i skrift där man hälsar, frågar hur någon mår, frågar om namn, ålder, bostad, djur samt tar avsked. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
 • M2
Skriva (+strategier)
Du kan skriva enkla och begripliga dialoger med hälsningsfraser, frågor och avskedsfraser. Berätta om och fråga om namn, ålder, bostad, hur någon mår, om man har djur. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
 • M2
 • M2
 • M2
Prata (+strategier)
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i tal där du presenterar dig, hälsar, frågar hur någon mår, berättar hur du mår och tar avsked. Du kan välja och använda någon strategi som löser språkliga problem.
 • M2
 • M2
 • M2
Kulturella företeelser
Du känner till några olika sätt att hälsa i målspråksländerna och kan göra jämförelser med egna erfarenheter.
 • M2
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: