👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomens utveckling

Skapad 2018-09-20 09:13 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Arbetsområde kring den kristna kyrkans uppdelning, de olika kristna inriktningarna och de traditionella kristna riterna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Kristendomen finns i nästan hela världen. De tre stora grenarna, katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan, har under historien utvecklats sida vid sida. I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om likheter och skillnader mellan grenarna, och vad det var som gjorde att de kristna valt olika vägar att utöva sin tro.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 • fakta om hur kristendomen startade
 • fakta om de tre kristna grenarna, vad som skiljer dem åt och vad som är gemensamt
 • mer om de samhälleliga förändringar som ledde till uppdelningen
 • ord och begrepp som hör till ämnet

Så här ska vi träna på det:

 • gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner
 • undervisningsfilmer och filmer på Studi
 • genom vårt digitala läromedel: Aktuella sidor är
  • Centrala tankegångar 1 & 2 sid ID:a491
  • Kristendomens förs ut över världen sid ID:a674
  • Olika riktiningar inom kristendomen sid ID:a624
  • Katolska kyrkan sid ID:a220
  • Ortodoxa kyrkor sid ID:a915
  • Protestantiska kyrkor sid ID:a768

Bedömning

För att visa att du har lärt dig om de tre kristna grenarna kommer du att få ett prov där du ska visa att du har lärt dig:

 • när, var och hur kristendomen uppstod (kortfattat)
 • det som är speciellt för de tre grenarna (t ex heliga handlingar)
 • vad som orsakade splittringarna
 • var i världen de tre grenarna finns

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9

Matriser

Re
Kristendomens utveckling

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Faktakunskaper
Du har ännu inte kunskaper om kristendomens tre grenar. Du beskriver ännu inte viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har baskunskaper om kristendomens tre grenar. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om kristendomens tre grenar. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomens tre grenar. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Religion och samhälle
Du kan ännu inte diskutera hur kristendomens splittring påverkat och påverkats av samhället.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur kristendomens splittring påverkat och påverkats av samhället.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur kristendomens splittring påverkat och påverkats av samhället.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur kristendomens splittring påverkat och påverkats av samhället.