👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1 HT

Skapad 2018-09-20 11:19 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Under höstterminen kommer vi att arbeta med: *Boken om mig *FN-dagen *Högtider inom kristendomen *Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Under höstterminen kommer vi att arbeta med: *Boken om mig *FN-dagen *Högtider inom kristendomen *Hur möten till exempel klassråd, organiseras och genomförs

Innehåll

Mål för elev

Du ska få lära dig:

 • kunna beskriva din familj, ditt rum och andra elevnära livsfrågor 
 • känna till barnets rättigheter (barnkonventionen)
 • känna till några högtider inom kristendomen 
 • känna till hur ett klassråd, organsiseras och genomförs

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Boken om mig
 • Högtider inom kristendomen
 • FN-dagen 
 • Hur möten till exempel klassråd, organiseras och genomförs  

Genomförande

Vi kommer att arbeta både i par/grupp och individuellt.
Undersökande och genom egna upplevelser. Varje elev skapar sin egen Boken om mig

Vi kommer att arbeta så här:

 • läsa, skriva (både på dator och för hand)
 • samtala
 • sjunga
 • skapa (rita, måla)
 • undersöka
 • genomföra klassråd

Bedömning

Vad:
Din kunskap om:

 • barnets rättigheter (barnkonventionen)
 • olika högtider inom kristendomen
 • hur ett klassråd, organiseras och genomförs
 • din förmåga att beskriva din familj, ditt rum och andra elevnära livsfrågor


Hur:
Din aktivitet på lektionerna, diskussion, dokumentation och redovisning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3