👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd textil år 7 18/19

Skapad 2018-09-20 11:37 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bära/spara/förvara
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vi kommer denna termin fokusera på färg/form och funktion. I det första arbetsområdet är det mer fokus på färg och textilfärgningsteknik. Vi kommer få prova på att designa eget tyg som vi sen skapar ett slöjdarbete av. Under det andra arbetet kommer vi fokusera på funktion. Då kommer vi utgå ifrån av dig valt föremål som vi sedan anpassar arbetet kring för att det ska kunna förvaras eller bäras med lättare/smartare.

Innehåll

Område 1: Färg

Vi inleder med att prata om textilfärgning. Dess historia, ursprung samt betydelse i samhället genom olika tidsepoker. 

Därefter lär  vi oss om pastareservage genom att själva prova på tekniken och designa ditt eget tyg.

Planera sedan upp ditt arbete av tyget du designat. Det räcker exempelvis till en necessär, pennfack, en sida på en tygkasse, eller om du kommer på något annat typ av arbete du kan använda ditt tyg till.

Sök inspiration till ditt arbete i salen, på internet eller t.ex. prata med klasskamrater. Kanske finns det ett färdigt mönster i salen du kan utgå ifrån eller så får du utveckla ett eget mönster med stöd av läraren. 

Finns det en färdig arbetsbeskrivning så följ den. Annars så prova dig fram med hjälp av läraren.

 

Arbetet ska dokumenteras på ett sådant sätt att det kan lämnas in i Unikum eller redovisas inför gruppen. T.ex. bildspel, film eller loggbok.

Utvärdera när du är klar och lämna in i Unikum.

 

Område 2: Funktion "bära/förvara"

Välj/utgå ifrån ett/flera föremål som du använder dig av idag. Tänk igenom din vardag eller någon hobby som du sysslar med, vad har du som behöver förvaras smartare, eller kan din vardag underlättas på något sätt? Tappar du ofta bort dina nycklar eller repar mobilen? Släpar du med dig någonting fram och tillbaka till träningen som skulle kunna bäras med smidigare eller räcker helt enkelt inte fickorna till ibland? Hör du till de som alltid lyckas trassla till sladden på hörlurarna så fort du ska lyssna på musik? Kom då på en förvaringslösning som hjälper dig med trasslet!

 

Sök inspiration till ditt arbete i salen, på internet eller t.ex. prata med klasskamrater. Kanske finns det ett färdigt mönster i salen du kan utgå ifrån eller så får du utveckla ett eget mönster med stöd av läraren. 

Planera upp och skissa din idé som du visar läraren som visar hur du tänker dig ditt arbete, detaljer som färg och personliga detaljer ska gärna vara med samt storlek om du redan vet de.

Finns det en färdig arbetsbeskrivning så följ den. Annars så prova dig fram med hjälp av läraren.

 

Arbetet ska dokumenteras på ett sådant sätt att det kan lämnas in i Unikum eller redovisas inför gruppen. T.ex. bildspel, film eller loggbok.

Utvärdera när du är klar och lämna in i Unikum.  

 

 

Här är exempel på hur du kan sy ett Ipad-fodral

 

 

eller en miljökasse:

 

Ett lite mer genomarbetat pennfack

 

eller en ihopvikbar tygkasse.

Uppgifter

  • Färgprojekt - utvärdering

  • Min förvaring / mitt "bäraprojekt"

  • Eget val av arbete

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd Älvsåkerskolan år 7-9

E
C
A
1.
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision
2. Slöjdens arbetsprocesser
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
3. Analysera och värdera
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,
  • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
4. Tolka uttryck
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  • Sl
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.