👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-09-20 12:06 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 8 Historia
Under de kommande tre veckorna kommer vi att fördjupa oss i den historiska epoken, medeltiden. Detta gör kommer vi att göra genom lärarledda genomgångar, läsning och arbete i historieboken, diskussioner i helklass och mindre grupper och en längre skrivuppgift.

Innehåll

 

Planering: Medeltiden

v. 39- 42

Syfte:

Varför ska vi arbeta med detta arbetsområde?

För att förstå varifrån de som bor i Europa idag kommer ifrån, att människor flyttar är inget nytt.

För att förstå vilka som har haft inflytande över tro och traditioner som finns idag.

För att förstå hur människor levde på medeltiden.

För att förstå vad människor gjorde uppror mot senare, revolutionerna.

Förmågor att träna:

Vilka förmågor vi kommer att träna på:


Analysförmåga: Du ska ta reda på orsaker till och konsekvenser av t ex att riken styrdes som de gjorde, till varför folkgrupper flyttade till Europa


Begreppsförmåga: Du ska kunna använda begrepp om feodalism, adel, påve, präster, borgare, bönder, livegen bonde m.fl.


Kommunikativ förmåga: Du ska träna på att samtala, redovisa och argumentera


Procedurförmåga: Du ska träna dig i att samla in, granska och värdera fakta.


Metakognitiv förmåga: Du ska träna på att reflektera över vad du lärt dig och hur du kan använda dina kunskaper

När vi är klara ska du kunna:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Förklara vad som gjorde det antika grekland och Romarriket stora och vad vi har kvar därifrån.

Resonera om varför folk vandrar/flyttar från ett område till ett annat.

Förklara hur araberna spred islam och tog över Nordafrika, Mellanöstern och delar av Europa. Det är viktigt att du kan ge exempel på vad Europa har fått från araberna.

Förstå hur människor levde i Europa under Medeltiden.

Förklara vilka som hade makt och hur de styrde

Förklara vilket inflytande kyrkan hade och det påverkade människorna.

Kunna se likheter och skillnader mellan hur människor har levt i olika tider.

Kunna se orsaker till och konsekvenser av stora händelser.

Det här ska vi göra:

Vad kommer vi att göra framöver?:

Under de kommande tre veckorna kommer vi att fördjupa oss i den historiska epoken, medeltiden.

Detta gör kommer vi att göra genom lärarledda genomgångar, läsning och arbete i historieboken, diskussioner i helklass och mindre grupper och en längre skrivuppgift.

Så här får du visa att du har lärt dig:

Det krävs att ni är aktiva under lektionen, vid både genomgångar som läsning. Du deltar i diskussionerna och visar dina kunskaper i de skriftliga uppgifterna.

Kunskapskrav:

Se kunskapskraven i Unikum

Viktiga begrepp:

Östrom

Västrom

Bysans

Påve

Klostren

Konstantinopel

Poiters

Aachen

Plog

bogsele

Vattenhjul

Väderkvarn

Feodalism

Ställföreträdare

Storvasell

länsherre

Undervasell

Adeln

Präster

Bönder

Borgare

Pigor

censur

in natura

Uppgifter

 • Nya uppfinningar

 • Kyrkan under medeltiden

 • Folkvandringar idag

 • Skriftligt prov- Medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Medeltiden

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tidsperioder
Eleven har **grundläggande** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Villkor och värderingar
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **enkla** samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med **enkla och till viss del** underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med **utvecklade och relativt väl** underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med **välutvecklade och väl** underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.