Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2018-09-20 12:47 i Maria Parkskolan Helsingborg
Revolutionernas tid
Grundskola 7 – 9 Historia
En revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas. Ofta talar man om en politisk revolution där de som gör revolution tvingar personerna som har makten att lämna sina positioner. Exempel på politiska revolutioner är amerikanska revolutionen 1775, franska revolutionen 1789 och ryska revolutionen 1917. En annan typ av revolution är den industriella revolutionen på 1800-talet. Då förvandlades samhället mycket snabbt från att ha varit uppbyggt kring jordbruk till att vara organiserat kring industrier och städer. Förra terminen arbetade vi med industriella och amerikanska revolutionen och ska nu avsluta med den franska revolutionen.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi gå igenom den industriella, amerikanska och franska revolutionen. 

Målet med undervisningen är:

- Du ska få ökad kunskap om historiska skeenden (revolutioner).

- Du ska få träna på att använda historiska begrepp.

- Träna på historisk källkritik. 

- Träna på att resonera utifrån en vald revolution (fördjupning) 

 

Såhär kommer vi att arbeta: 

- Föreläsningar. 

- Filmer.

- Diskussioner grupper och helklass. 

- Skrivuppgift. 

- m.m. 

 

Detta ska bedömas: 

- Deltagande på lektioner.

- Skriftliga och muntliga uppgifter. 

 

Grovplanering (preliminärt): 

V. 34 Repetition Franska och Industriella revolutionen

         Uppstart upplysningen.

V.35 Franska revolutionen. 

V.36 Franska revolutionen 

V.37 Historiebruk och källkritik. 

        (kryssprov Franska revolutionen, källkritik och historiebruk). 

V.38 + 39 Skrivuppgift- förberedelse. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: